Kelas Pengajian Berkumpulan

Belajar Tajwid 6 Jam

Tempoh pengajian: 1 Bulan

Tempoh Jam:  18 Jam

Tempoh 1 sesi: 1 Jam

Jadual kelas: Setiap jumaat (bermula bulan 6 Oktober 2023)

Masa: 8pm – 9pm

Kekerapan: 1 kali seminggu (4 kali sebulan)

Tempat: Zoom Meeting (Online)

Yuran: RM50