Azadel

Azadel adalah sebuah web e-commerce yang diuruskan oleh perniagaan CW Health & Beauty. Ia ditubuhkan sebagai platform jualan untuk produk-produk yang dikeluarkan oleh pihak syarikat & juga vendor. Selain jualan secara terus kepada pelanggan akhir, Azadel juga membuka peluang terbuka kepada sesiapa yang berminat untuk menjadi agen affiliate.