AZADEL KOD ETIKA

Untuk mewujudkan satu keadaan yang dimana ahli-ahli saling menghormati dan memastikan aktiviti yang adil dan jujur ​​di kalangan ahli Azadel, kami menetapkan Kod Etika, dan dengan ini meminta semua ahli untuk mengikutinya.

Semua Ahli tertakluk kepada pematuhan Kod Etika. Ini adalah proses yang tidak dapat dielakkan untuk mencegah kerugian yang tidak diingini, dan untuk mendorong pertumbuhan perniagaan jangka panjang berdasarkan kepercayaan dan rasa hormat antara ahli. Oleh itu, akan ada penguatkuasaan yang ketat terhadap pelbagai hukuman yang melanggar Kod Etika berikut, bergantung pada tahap pelanggaran.

1. Pendaftaran Salah / Tidak Sah / Menggunakan nama, email yang sama

1.1) Kesalahan ini termasuk mendaftarkan seseorang tanpa persetujuannya, mendaftarkan maklumat palsu, atau pendua pendaftaran satu orang yang bertentangan dengan peraturan pendaftaran keahlian syarikat. Seseorang hanya layak mendapat satu ID keahlian Azadel. Keahlian akan diberhentikan segera setelah pengesahan pelanggaran ini.

2. Iklan Palsu / Berlebihan

2.1) Syarikat melarang ahli untuk menyesatkan orang lain dengan memberikan maklumat palsu atau berlebihan mengenai syarikat. Ahli tidak boleh menyesatkan sesiapa dengan maklumat palsu mengenai produk, rancangan pemasaran, kualiti produk, harga dan lain-lain syarikat.

2.2) Sekiranya Syarikat menerima sebarang aduan daripada orang ramai atau Kerajaan Malaysia, setiap Ahli akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan aduan tersebut dan memberi ganti rugi kepada Syarikat atas sebarang kerugian atau kerosakan akibat aduan tersebut. Dalam kes-kes yang lebih serius, Syarikat berhak untuk sementara membekukan akaun Ahli atau penamatan tetap akaun individu Ahli.

3. Pelanggaran Pembungkusan Produk

5.1) Penukaran pembungkusan dan label produk asli Azadel adalah dilarang.

5.2) Ahli tidak dibenarkan membuang, menambah atau mengubah kandungan dalam set / pakej.

4. Peraturan Produk Sukarela

4.1) Ahli dilarang memaksa pengguna membeli produk. Seharusnya tidak ada urusan monetari / materialistik untuk tujuan pendaftaran atau penarikan keahlian, dan pembelian yang tidak masuk akal atau penjualan produk yang tidak diingini dengan alasan selain penggunaan tulen. Amalan “penimbunan produk” tidak dibenarkan.

5. Peraturan Laman Web Peribadi dan Bahan Promosi

3.1) Syarikat melarang ahli menjual produk Azadel melalui laman web peribadi (laman web penawaran, blog, laman utama, kafe, dll.) Dan / atau pusat membeli-belah internet dan laman portal lain. Juga tidak sah menggunakan logo dan / atau nama syarikat di laman web peribadi atau alat / bahan perniagaan tanpa persetujuan syarikat.

6. Pertukaran Wang dan Produk

6.1) Syarikat melarang sama sekali urusan kewangan atau produk antara ahli yang melibatkan penggunaan kad kredit atau urusan kewangan secara haram. Urus niaga ini merangkumi yuran penyertaan, yuran pendidikan / latihan, penjualan alat pemula / alat perniagaan, dll. Ahli tidak boleh melakukan transaksi yang tidak dibenarkan oleh syarikat.

7. Perkongsian Maklumat kepada Calon Ahli

10.1) Ahli tidak boleh menghantar e-mel atau sebarang hebahan menerusi apa jua cara menggunakan kaedah spam kepada orang lain sekiranya mereka memilih untuk tidak menerima maklumat mengenai syarikat atau produk.

8. Tiada Penyalahgunaan Kuasa Terhadap Ahli

8.1) Ahli tidak dibenarkan menyalahgunakan kuasa mereka terhadap ahli atau rakan lain dengan tahap kedudukan mereka dalam perniagaan Azadel. Memaksa ahli untuk membuat apa-apa bentuk sumbangan atau melakukan perkara-perkara yang mungkin tidak disukai oleh ahli dilarang sama sekali.

9. Tiada Bahasa Kesat atau Tidak Sesuai

9.1) Ahli tidak dibenarkan menggunakan bahasa kasar atau tidak sesuai terhadap ahli atau pelanggan. Begitu juga kepada orang awam untuk memperkenalkan produk atau bisnes Azadel.

10. Pemeliharaan Martabat Ahli

7.1) Tingkah laku ahli Azadel yang tidak beretika, seperti masalah peribadi antara ahli, keganasan, fitnah melulu dan memfitnah ahli lain yang merosakkan watak mereka dilarang oleh syarikat.

11. Perlindungan Maklumat Peribadi

11.1) Ahli mesti melindungi maklumat peribadi ahli dan pengguna lain secara menyeluruh dan / atau merahsiakan maklumat ahli dan pengguna lain yang dikumpulkan melalui perniagaan Azadel, dan tidak boleh menggunakan, menyalin, menyimpan, atau mendedahkan maklumat mereka tanpa persetujuan individu tersebut.

12. Politik

13.1) AZADEL  adalah jenama bisnes tiada kaitan dengan mana-mana parti politik di dalam atau luar negara.

13.2) Ahli AZADEL tidak boleh menggunakan nama Azadel untuk menyertai sebarang aktiviti politik tempatan atau luar negara tanpa kebenaran

13. Agama

14.1) AZADEL bukan jenama keagamaan. Ia terbuka untuk sesiapa sahaja menjadi ahli & affiliate.

14.2) Ahli AZADEL tidak boleh menggunakan nama Azadel untuk menyertai aktiviti keagamaan tempatan atau luar negara tanpa kebenaran.

14. Mematuhi Undang-Undang dan Peraturan

12.1) Ahli Azadel mesti memahami dan mematuhi undang-undang yang berkaitan dengan perniagaan mereka, serta peraturan syarikat. Peraturan dan undang-undang akan sesuai dengan bidang kuasa yang diberikan oleh syarikat masing-masing. Kod Etika yang disebutkan di atas mesti dipatuhi untuk melindungi perniagaan ahli dan pertumbuhan jangka panjang semua pihak yang terlibat. Syarikat mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman ke atas setiap ahli yang melanggar peraturan ini, seperti penangguhan atau penamatan keahlian, bergantung pada pelanggaran etika & perjanjian yang telah dinyatakan. Selain itu, semua hubungan dengan syarikat akan berhenti setelah penamatan keahlian, dan ahli yang diberhentikan tidak dibenarkan meneruskan praktik perniagaan sebagai ahli syarikat.